Cena Pavla Kouteckého

Cena Pavla Kouteckého, kterou organizuje Film & Sociologie a Divadlo Archa ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, byla založena pro připomenutí této výrazné osobnosti dokumentárního filmu. „Jedním z důvodů proč jsme založili Cenu Pavla Kouteckého je, abychom si každoročně v kruhu nejen přátel a filmařů připomněli a promítli nějaký z Kouteckého filmů. On měl jedinečné vidění světa, které dokázal ve filmech zobrazit. Chci, aby diváci měli možnost jeho filmy vidět,“ říká Jarmila Poláková, producentka filmu Občan Havel a jedna ze zakladatelů Ceny Pavla Kouteckého.
Objekt ceny vytvořil významný sklářský výtvarník René Roubíček, kterého Koutecký zachytil při práci v nezapomenutelném filmu Dialog.

René Roubíček

Režisér Pavel Koutecký (1956—2006) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého dokumentárního filmu. Cena spojená s jeho jménem je udělována od roku 2007 jeho pokračovatelům, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem.

Filmografie Pavla Kouteckého

Statut filmové ceny
Pavla Kouteckého

  • Cena je každoročně udělována režisérům – pokračovatelům Pavla Kouteckého, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy dokumentárním filmem.
  • Zakladatelé Ceny Pavla Kouteckého jsou společnost Film & Sociologie a Divadlo Archa spolu s Mezinárodním filmovým festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (dále jen zakladatelé).
  • Zakladatelé vyhlásí každoročně termín, od kdy a do kdy se mohou filmy přihlásit, a období, ve kterém musí být přihlášené filmy vyrobeny. Film může přihlásit jeho režisér nebo producent (dále jen přihlašovatel). Přihlášen může být dokumentární film českého režiséra natočený v jakékoliv produkci, případně dokument zahraničního režiséra, natočený v české produkci nebo české koprodukci. Přihlášeny mohou být dokumentární filmy jakékoliv délky a natočené na jakýkoliv formát. Na nepřihlášené filmy nebude brán zřetel.
  • Filmy přihlášené na Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět jsou automaticky zařazeny do soutěže o Cenu Pavla Kouteckého.
  • Zakladatelé ceny jmenují porotu, která bude rozhodovat o vítězi Ceny Pavla Kouteckého. Porota bude jmenována vždy na jeden ročník soutěže, stejná osoba se však může stát porotcem / porotkyní opakovaně. Zástupci zakladatelů ceny se mohou, avšak nemusí stát členy poroty. Členem poroty se nemůže stát režisér ani producent přihlášeného filmu.
  • V případě ocenění poskytne přihlašovatel vyhlašovatelům Ceny Pavla Kouteckého šest bezplatných uvedení filmu (pětkrát na přehlídce nominovaných filmů a na slavnostním předávání ceny).

O SPOLUPRÁCI PAVLA KOUTECKÉHO S DIVADLEM ARCHA

„Pavel Koutecký spolupracoval s divadlem Archa po mnoho let. Pavel vytvořil dokumenty o vzniku neobvyklých divadelních představení. Ať už to bylo v Jižní Africe nebo v uprchlickém táboře na severu Čech. Protagonisty těchto projektů byli režisérka Jana Svobodová a výtvarník Petr Nikl. Oba umělci byli mezi iniciátory Ceny Pavla Kouteckého a zároveň tvůrci scénické podoby slavnostního večera. Vyhlášení vítěze je spojeno s malými, každoročně opakovanými rituály, které postupně zakládají tradici.“

Ondřej Hrab, ředitel divadla Archa

PAVEL KOUTECKÝ A FESTIVAL JEDEN SVĚT

Pavel Koutecký byl velkým přítelem festivalu Jeden svět. V roce 1999, kdy festival začínal, zasedl do poroty a rozhodoval o tom, které filmy, jako první, získají ocenění Jednoho světa. Pavla Kouteckého a Jeden svět spojovalo kromě zaměření na dokumentární tvorbu také podobné vidění světa a nutkání informovat o dění kolem nás. Neváhali jsme proto ani na chvíli a nápad na založení Ceny Pavla Kouteckého, která by nejen připomínala úžasného člověka, ale současně motivovala a podněcovala autorskou dokumentární tvorbu v České republice, velmi rádi podpořili.

Lenka Lovicarová, festival Jeden svět

Porota ceny Pavla Kouteckého 2016

stehlikova

Barbora Stehlíková

scenáristka

gedeon

Saša Gedeon

filmový režisér a scenárista

kruml

Milan Kruml

mediální analytik

moravec

Ondřej Moravec

dramaturg festivalu Jeden svět

suska

Čestmír Suška

sochař, přítel Pavla Kouteckého

svobodova

Jana Svobodová

divadelní režisérka

Natočit český dokument má cenu!

Cenu Pavla Kouteckého 2016 obdržela režisérka Kristýna Bartošová za film Nebezpečný svět Rajka Dolečka v kategorii krátkých filmů je oceněná režisérka Veronika Lišková za film Kohoutková

Nominace

Amerika, rež. Jan Foukal
Koudelka fotografuje Svatou zemi, rež. Gilad Baram
Mallory, rež. Helena Třeštíková
Nebezpečný svět Rajka Dolečka, rež. Kristýna Bartošová
V paprscích slunce, rež. Vitaly Mansky

Krátké filmy

Co dělat, když vlaky projíždí, rež. Karl Friis Forchhammer
Kohoutková, rež. Veronika Lišková
Království banánových krabic, rež. Jan Vondráček
Strip, rež. Kateřina Turečková
Všechno skončí v jedné bedně, rež. Alžběta Kovandová

Kino Ceny Pavla Kouteckého 2016

Projekce nominovaných filmů v regionech

(*) Strip, rež. Kateřina Turečková
Kohoutková, rež. Veronika Lišková
Co dělat, když vlaky projíždí, rež. Karl Friis Forchhammer
Všechno skončí v jedné bedně, rež. Alžběta Kovandová
Království banánových krabic, rež. Jan Vondráček

Podívejte se, co se může stát na sídlišti.
Dokumentarista musí mít oči všude.

PR a tiskový servis

Partneři

Hlavní partner

Partneři

Za podpory

Mediální partneři

Pod záštitou Vladislavy Hujové, starostky městské části Praha 3